ENJOY GREECE

ENJOY GREECE
We Explore, Find, Check & Propose You for the Truth - Enjoy GREECE - Enjoy EUROPE - Enjoy WORLD

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Μέριμνα για τους εργαζόμενους και ισχυροποίηση του brand της εταιρείας οι πυλώνες στρατηγικής της Sony το 2014

Συνέντευξη κ. Γιάννη Γρατσώνη, Country Head, Hellas and Cyprus, Sony 


Κύριε Γρατσώνη, ποια είναι η στρατηγική της Sony στην Ελλάδα της κρίσης; 


Mr. Gratsonis, which is Sony's strategy in Greece?
 


Είναι φυσικό η εγχώρια οικονομική συγκυρία να μην έχει αφήσει ανεπηρέαστη την αγορά ηλεκτρονικών ειδών, αλλά πιστεύουμε ότι το 2014 θα είναι μία καλύτερη χρονιά. Στο πλαίσιο αυτό η δραστηριοποίηση της Sony στην Ελλάδα βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

α. Επικεντρωνόμαστε στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο που έχουμε δημιουργήσει, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και συγκεκριμένα στις κατηγορίες της τηλεόρασης, της φωτογραφίας του gaming και των κινητών τηλεφώνων, θέτοντας βασικό στόχο την αύξηση των μεριδίων μας σε αυτές αλλά και την περαιτέρω ισχυροποίηση του brand name της εταιρείας.

β. Μεριμνούμε και φροντίζουμε το «βασικό μας κεφάλαιο» στην Ελλάδα, που είναι οι εργαζόμενοι της εταιρείας, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ανταπεξέλθουμε στο παρατεταμένα δύσκολο περιβάλλον. Πιστεύουμε στην δύναμη των ανθρώπων μας και βασιζόμαστε σε αυτή. Αυτό είναι το πλεονέκτημά μας και πιστεύω, το κέρδος μας.

Στόχος μας για το 2014 είναι να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες.


Naturally, the domestic economic conditions have not spared the consumer electronics market, but we believe that 2014 will be a better year. In this context, the business of Sony in Greece is based on two main pillars:

We focus on the strong portfolio of products and services that we have created, and specifically in the categories of television, photography, gaming and smartphones, aiming at the increase of our market shares in these categories, but also at further strengthening the brand name of the company.

We take care of "our major capital" in Greece, which is the company's employees, in order to be able to stay united and cope with the extended difficult environment in Greece. We believe in the strength of our people and rely on them. This is our advantage and I believe our gain.

Our goal for 2014 is to seize all opportunities.Παιχνιδομηχανές, τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, επαγγελματικός εξοπλισμός αποτελούν τους βασικούς τομείς δραστηριότητας της εταιρείας. Ποιος θα είναι η αιχμή του δόρατος για το 2014;  

TV's, tablets, laptops, game consoles and smartphones. Which will be Sony's niche market in 2014?

Η στρατηγική της Sony για το 2014 αφορά στη διάθεση τηλεόρασης, tablet, laptop, παιχνιδοκονσόλας και smartphone στους καταναλωτές, τα οποία μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους και με τη διαχείριση του περιεχομένου να προσφέρουν αξεπέραστες εμπειρίες ψυχαγωγίας! 

Έχουμε υιοθετήσει στη στρατηγική μας την προσέγγιση One Sony και τεχνολογίες όπως το X-Reality Pro, Triluminos, κ.α., οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις σχετικές προϊοντικές κατηγορίες και αποτελούν το εφαλτήριο για την ενιαία εικόνα της εταιρείας. Είμαστε εταιρεία που προσφέρει διασκέδαση στον καταναλωτή!

 
The strategy of Sony for 2014 refers to the offering of TV, tablet, laptop, game console and smartphones to the consumers. When these devices are connected and content is shared, they offer unsurpassed entertainment experiences!

We have adopted in our strategy the “One Sony” approach, and technologies like X-Reality Pro, Triluminos, etc., which are applied in all the relevant product categories, provide the springboard for the company’s strong and united image. Sony is a company that offers entertainment to the consumer!Πώς κυμαίνεται η  ζήτηση στο χώρο των ηλεκτρονικών ειδών και πώς διαμορφώνεται το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων;   

Which is Greek consumer's profile and how is demand in different products?

Η αγορά επιδεικνύει θετικές τάσεις στις κατηγορίες του gaming και των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων, ενώ υπάρχει μία σταθερότητα, ίσως και ελαφρά πτώση, στην κατηγορία της τηλεόρασης. Σίγουρα, όμως, όπως φάνηκε το 2013, η πτωτική τάση ήταν μικρότερης κλίμακας από τα προηγούμενα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικής μας εταιρείας, παρατηρούμε:

στην τηλεόραση αύξηση στην κατηγορία των +40inch (+15% αύξηση το 2014 vs 2013 τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα). Το 2014 θα είναι μια χρονιά που αυτό θα γίνει ακόμα πιο φανερό, λόγω του παγκοσμίου πρωταθλήματος το καλοκαίρι και της καλύτερης τιμής διάθεσης των τηλεοράσεων μεγάλων ιντσών.

στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μια άνοδο στην μέση αξία πώλησης, παρόλη την μείωση σε τεμάχια.

στην ΙΤ αγορά κυριαρχία στα tablet κάθε είδους, με έμφαση στο λεγόμενο entry price segment, κάτι το οποίο στην πορεία πιθανά να αλλάξει.

ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση της παιχνιδοκονσόλας PlayStation 4 στα ελληνικά νοικοκυριά (σε μια αγορά που ήδη απολαμβάνουμε μερίδιο 60% με το PlayStation 3 στην Ελλάδα).


The market moves positively as far as gaming and smartphones are concerned, while the market for TVs is stable or slightly moving downwards. It became evident that within 2013, the downward market trend was moderate compared to previous years.

More specifically and according to our data:

there is an upward market trend in TVs of +40inch (we expect a +15% increase in 2014 vs 2013 in Europe and Greece as well). Within 2014, this is expected to become more evident due to the FIFA World Cup in the summer combined with a better price quota for big inch TVs

digital cameras are showing an increase in their mean sale value, despite the decrease in sales volumes

tablets dominate the IT market, with emphasis on the entry price segment, something that is expected to change gradually

we expect a significant penetration of PlayStation 4 in Greek households (we already enjoy a 60% share of Greek households with PlayStation 3)
Πώς διαμορφώνονται τα επίπεδα τιμών στις βασικές κατηγορίες της αγοράς των ηλεκτρονικών ειδών; 

What about prices in basic product categories?

Μία γενική παρατήρηση για την αγορά των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών είναι ότι οι μέσες τιμές ακολουθούν πτωτικές τάσεις και ότι προσφέρονται βελτιωμένα προϊόντα με καινούργιες και καλύτερες τεχνολογίες στις ίδιες τιμές με το παρελθόν.

Στη Sony επικεντρωνόμαστε στο να προσφέρουμε στους καταναλωτές «value for money». Έχοντας μια ιστορία αλλά και ένα ενημερωμένο, απαιτητικό και αυστηρό κοινό, δεν θα μπορούσε η εταιρεία να κινηθεί με άλλη λογική.


What we generally observe at the consumer electronics market is a downward trend regarding mid-value pricing, combined with better products with new and advanced technologies offered at the same price levels as in the past.

At Sony, we concentrate our efforts in offering the consumer value for money. When we make our business decisions, we always take into consideration our history as well as demanding and educated customers.Πώς εξελίσσεται ο ανταγωνισμός τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική για τις μεγάλες εταιρείες κατασκευής και πώλησης ηλεκτρονικών ειδών; 

How is competition between big players in Greek market? 

Την αγορά μας την χαρακτηρίζει ο έντονος και συνεχής ανταγωνισμός. Εμείς  απειλούμαστε περισσότερο από τον κακό μας  εαυτό παρά την υγιή ανταγωνιστική δύναμη.

Έχει σημασία πώς τοποθετούμαστε μέσα στο δίκτυο λιανικής. Στόχος μας για το 2014 είναι να έχουμε ακόμα καλύτερη παρουσία μέσα στα καταστήματα και να συνεχίσουμε πολύ δυναμικά να προωθούμε νέα και καλύτερα προϊόντα σε όλες τις κατηγορίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, διατηρώντας πάντοτε σταθερή την αξία της ποιότητας Sony. Η έμφαση στη διανομή θα αποτελέσει το κλειδί.


Although the market is dominated by strong competition, we would only be threatened by our bad performance rather than the healthy competition. Our retail strategy is of the utmost importance. Our goal for 2014 is to strengthen our presence at the retailers’ and bring innovative products in the market, which are offered at competitive prices and are consistent with Sony’s quality guarantee. Emphasis will be placed in effective product distribution.Τι μερίδια αγοράς διεκδικεί η Sony για το 2014;

What market share in Greece Sony seeks for 2014?

Αναμένεται ότι το 2014 θα υπάρξει μείωση της ύφεσης της αγοράς ηλεκτρονικών ειδών γενικότερα, με τον ρυθμό πτώσης να περιορίζεται σε μονοψήφιο ποσοστό, ίσως έως 7%. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμούμε ότι οι πωλήσεις της Sony, αποκλειστικά για τα ηλεκτρονικά είδη -χωρίς το μεγάλο αριθμό πωλήσεων του PlayStation- θα συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά, σε μονοψήφιο ποσοστό, όπως και το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, θα επιδιώξουμε να βελτιώσουμε το μερίδιο της εταιρείας στον τομέα των τηλεοράσεων που αυτή τη στιγμή κινείται στο 12%. Στο κομμάτι των τηλεοράσεων άνω των 40 ιντσών, στοχεύουμε σε μερίδιο μεγαλύτερο του 15%, σε σχέση με το 12% του προηγούμενου έτους.

Εκτός από το κομμάτι των τηλεοράσεων, η εταιρεία το 2014 θα εστιάσει στο κομμάτι του ήχου που απασχολεί όλο και περισσότερο το αγοραστικό κοινό, στο χώρο της ψηφιακής φωτογραφίας όπου κατέχουμε ηγετική θέση με μερίδιο μεγαλύτερο του 25% αλλά και στο PlayStation καθώς ήδη από το τέλος του 2013 κυκλοφόρησε με μεγάλη επιτυχία η νέα κονσόλα PlayStation 4.


It is expected that in 2014 the downward moving trend at the consumer electronics’ market will be moderate and the decline rate will be limited to single digits, reaching approx. 7 %. In this context, we reckon that Sony’s sales -- based exclusively on electronics, without counting the large sales volume of PlayStation -- will continue to increase, in single digits, as in the previous year. Specifically, we will seek to improve the company's share in the category of TVs that is currently around 12%. As far as TVs over 40 inches are concerned, we aim to gain shares that exceed 15%, in comparison to the 12% of the previous year.

Besides television, in 2014, the company will focus on its Audio division that becomes more and more appealing to consumers, in digital imaging, where it already holds a leading position with a market share greater than 25% and also in gaming with PlayStation, after the successful launch of the new PlayStation 4 console in the end of 2013.