ENJOY GREECE

ENJOY GREECE
We Explore, Find, Check & Propose You for the Truth - Enjoy GREECE - Enjoy EUROPE - Enjoy WORLD

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος KPMG Ελλάδας / KIRIAKOU MARIOS: CEO KPMG GREECE


Κύριε Κυριάκου, πόσο σύγχρονο είναι το ελληνικό κράτος σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις μιας διεθνούς εταιρείας συμβούλων όπως είναι η KPMG;  

Πιστεύω ότι το ελληνικό κράτος χρειάζεται σημαντική αναμόρφωση έτσι ώστε να μετατραπεί σε ένα μοντέρνο και αποδοτικό κράτος. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι λείπει η δομή και η ιεραρχία. Επιβαρύνεται από μία υπερβολική γραφειοκρατία και έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για το μέλλον. 

Οι θεσμοί του εξελίχθηκαν  μέσα στα χρόνια με στόχο να καλύψουν τις εκάστοτε ανάγκες και απλά προστίθεντο στις ήδη υπάρχουσες δομές. Εν τω μεταξύ, στην πορεία, πολλές από τις δομές έμοιαζαν να είναι ξεπερασμένες χωρίς όμως να αναρωτηθεί κανείς «τι χρειάζεται σήμερα» και τι πρέπει να εξαλειφθεί ή και ακόμα να εξαφανιστεί τελείως από το υφιστάμενο καθεστώς.

- Ποια θα ήταν η αποτελεσματική δομή και το μέγεθος της δημόσιας διοίκησης;

Αν και είναι εμφανές ότι έχουμε ένα υπερτροφικό κράτος είναι δύσκολο να καθορίσει κάποιος ποιο είναι το ιδανικό μέγεθος καθώς αυτό εξαρτάται από το πόσο καλά οργανωμένο είναι ένα κράτος. Για να προσδιορίσει κάποιος το κατάλληλο μέγεθος και τη δομή χρειάζεται να διεξάγει μία λεπτομερή μελέτη. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι η δομή του ελληνικού κράτους πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε να υπάρξει μία κατάλληλη ιεραρχία δίνοντας στα στελέχη, εκτός από κάποιο βαθμό μονιμότητας, και τη δυνατότητα αποφάσεων αλλά και την ευθύνη για αυτές.. Για παράδειγμα, πρέπει να υπάρξει μόνιμος Γενικός Γραμματέας σε κάθε Υπουργείο με τις εξουσίες να «τρέχει» το Υπουργείο όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος διαχειρίζεται τα θέματα μίας εταιρείας. Θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Υπουργείου, να καθορίσει / προτείνει τον αριθμό και τα προσόντα των ανθρώπων που απαιτούνται για να γίνει μία εργασία και τέλος τις προαγωγές και απολύσεις. Εάν τα αποτελέσματα της δουλειάς και των επιλογών του είναι «φτωχά» θα πρέπει να αντικαθίσταται, εάν όμως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση θα παραμένει σε αυτή τη θέση στο ίδιο υπουργείο.  

- Φορολογικός μηχανισμός και προμήθειες επιβαρύνουν το ταμείο του κράτους. Πώς θα δούλευαν καλύτερα για την αύξηση των εσόδων, τη μείωση της διαφθοράς και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, χωρίς να επιβαρύνονται μισθοί και συντάξεις;

Σχετικά με το θέμα της φορολογίας  η πρόσφατη ανάθεση των φορολογικών ελέγχων  των μεγαλύτερων επιχειρήσεων σε Ορκωτούς Ελεγκτές έχει συμβάλει αρκετά στην καταπολέμηση της διαφθοράς καθώς εάν τώρα ο ελεγκτής βοηθήσει τους φορολογούμενους να αποφύγουν τους φόρους είναι συνυπεύθυνος και τιμωρείται με πρόστιμο. Όταν ο φορολογικός έλεγχος γινόταν από δημόσιους εφοριακούς θα μπορούσαν να ζητήσουν χρηματικά ανταλλάγματα από τον φορολογούμενο ώστε να αποφύγει την πληρωμή επιπρόσθετων φόρων. Αυτό μπορούσε να συμβεί στη πράξη γιατί οι εφοριακοί δεν λογοδοτούσαν για τις πράξεις τους ούτε στους ελεγχόμενους ούτε κάπου αλλού. Επιπλέον τώρα που ο έλεγχος πραγματοποιείται από πιστοποιημένους ελεγκτές το κράτος δεν χρειάζεται να έχει τόσους πολλούς υπαλλήλους για φορολογικούς ελέγχους. Αν τώρα μπορέσει το κράτος να πάει ένα βήμα μπροστά απλοποιώντας τους φορολογικούς νόμους και αυξάνοντας τον αριθμό των εταιρειών που θα πρέπει  υπόκεινται σε έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές τότε θα υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις κόστους και οι εταιρείες θα γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και αποδοτικές.

Σχετικά με τις προμήθειες πρέπει να εξεταστεί κάθε τομέας ξεχωριστά έτσι ώστε να επιτευχθούν εξοικονομήσεις και να  εξαλειφθεί η διαφορά. Σε γενικές γραμμές αυτό μπορεί να συμβεί εξασφαλίζοντας την ανάμιξη από δύο ανεξάρτητες Υπηρεσίες ή Επιτροπές σε κάθε διαδικασία προμήθειας. Η μία πρέπει να είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ποιότητας του είδους προς προμήθεια και η άλλη την τιμή του. Οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να είναι απλές και να αναφέρονται στην ουσία και όχι στον τύπο των διαδικασιών προμήθειας. . Εάν κάποιες λειτουργίες είναι εφικτό να γίνονται outsourced τότε αυτό πρέπει να γίνεται.


- Η αβεβαιότητα και η αστάθεια επιβαρύνουν την επιχειρηματικότητα. Τι συμβουλεύετε τις επιχειρήσεις που προστρέχουν σε εσάς ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες;

Τους συμβουλεύουμε να είναι προετοιμασμένοι για το μη αναμενόμενο! Το σημαντικότερο είναι να είναι προετοιμασμένοι να εφαρμόσουν σχέδια κρίσης έτσι ώστε να ξέρουν πώς θα δράσουν σε συγκεκριμένα σενάρια. Σε ένα σχέδιο κρίσης παρακολουθούνται συστηματικά όλες οι πλευρές μιας επιχείρησης και μέσα από αυτή τη διαδικασία καθορίζονται όλες οι εναλλακτικές δράσεις.. Είναι όπως ένα σχέδιο αντιμετώπισης φωτιάς. Εάν έχεις ένα σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιάς αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι περιμένεις πυρκαγιά αλλά σημαίνει ότι αν συμβεί θα ξέρεις τι να κάνεις.


- Ποιο είναι το μοντέλο της Ε.Ε. που διαμορφώνεται και ποια η θέση της Ελλάδας σε αυτό το μοντέλο;

Πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει μπροστά της δύο επιλογές ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στην Ευρωζώνη. Η εύκολη  λύση είναι να διαλύσει το τι υπάρχει σήμερα και να το αντικαταστήσει με ένα πιο χαλαρό σχήμα σχέσεων  μεταξύ των κρατών μελών της. Η άλλη λύση είναι η αντίθετη. Να ενδυναμώσει την αλληλεξάρτηση των κρατών- μελών της και να κινηθεί προς μία πιο δυνατή ένωση με κεντρική λήψη αποφάσεων (π.χ. εκχωρώντας εθνική κυριαρχία) με σκοπό την ολοκληρωτική ένωση (ομοσπονδοποίηση κ.λπ.). Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει όπως είναι. Η Ελλάδα χρειάζεται να πάρει δύσκολες αποφάσεις για το τι θέλει καθώς φαίνεται να «καθόμαστε στο φράχτη». Θέλουμε τα χρήματα τους αλλά δεν θέλουμε να πληρώνουμε για αυτό!

Mr. Kyriacou, how much modern is the Greek State according to the criteria of an international Consulting Company like KPMG?

I believe that the Greek State needs significant overhauling in order to be comparable to a modern, efficient State. The basic problem is that it lacks structure and hierarchy and it is weighted down by a massive bureaucracy and lack of long term planning for the future. 

Its institutions have developed over the years by adapting to the needs of the day, by simply adding to the existing structure. In the meantime, many structures started to seem anachronistic, without anyone asking what is needed today, and what should be eliminated.

Which would be the most efficient structure and size of a State?

Although it is evident that we have an overstaffed Public State it is difficult to say what would be the appropriate size, since this will depend on how well organized the State is. In order to determine the appropriate organization and its size, one would need to carry out a detailed study. In any case, I believe the structure needs to change so that a proper hierarchy is introduced with the assignment of both authority and accountability and a level of permanence in the positions. For example, there should be a permanent general secretary in each Ministry with the right to run the Ministry like the managing director of a company. This individual will be responsible for the smooth running of the Ministry, for determining or recommending the number and qualifications of the people required to do a proper job, as well as recommending promotions and dismissals. If the results of his work and his choices are poor he will be dismissed and if the results are good he will continue in that position in the same Ministry.


Tax Services and procurements increase costs to the Greek State. How would these function better, as relates to the increase in revenues, the decrease of corruption level and the enforcement of competiveness without affecting levels of salaries and pensions?

In the case of tax, the recent assignment of the tax audits of the larger companies to the Certified Auditors has gone a long way in eliminating corruption in that area, since the auditor who helps the tax payer to avoid tax will be responsible and will be fined. When the tax audit was carried out by a tax inspector, any one of them could generally ask the tax payer to pay him money to avoid paying additional taxes. This could be done because, in practice, the tax inspectors were not accountable for their actions to the tax payers or to any other authority. Furthermore, since the audit is now carried out by Certified Auditors, the State doesn’t need to employ as many tax inspectors. If we can now move one step further by simplifying the tax laws and expanding the number of companies subject to audit by the private sector, there will be more savings and the companies could become more productive and competitive.

In the supply sector one would need to study each area separately in order to achieve savings and eliminate corruption. However, this can generally be achieved by having two independent departments or committees involved in each supply. One would be responsible for evaluating quality and the other price. The procedures should also be simple enough to deal with the essence of supply processes. If any of the functions can be outsourced they should be outsourced.


Uncertainty and instability are obstacles for business. What would you advise businesses that come to you in this period of crisis in Greece? 

We advise them to be prepared for the unexpected!

The most important thing is to be ready to apply a contingency plan so that they know how to act under certain scenarios. A contingency plan reviews systematically all aspects of the business and determines alternative actions. It is like a fire plan. If you have a plan of action in case of a fire it does not mean you expect a fire, but rather, if it does happen you will know what to do.


Which is the EU model that evolves and how do you think Greece fits in it?

I believe that Europe is faced with two choices, irrespective of the future of the euro zone. The easy choice is to dismantle what exists today and go for a much looser relationship between members. The other choice is quite the opposite. It involves strengthening the interdependence and moving towards central decision making (i.e. give up sovereignty) and ultimate union (federation etc). It is certain that it cannot continue as it is. Greece needs to make the difficult decision of what it wants to do, since we seem to be “sitting on the fence”. We want their money but we do not want to pay for it!